Japanse wet om piraterij te bestrijden

Nieuwe Japanse auteursrechtwet bestrijdt piraterij

De Japanse regering heeft recentelijk een wetgeving voorgesteld die het downloaden van alle door piraterij verkregen content illegaal zal maken. Overtreders van deze nieuwe Japanse auteursrechtwet kunnen een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar en een boete van maximaal twee miljoen yen (bijna €16000) krijgen.

Auteursrechtwet updaten

De auteursrechtwetten van Japan beschermde al muziek en films. Na vijf bijeenkomsten heeft de regering besloten dat de wet moet worden geüpdatet om alle auteursrechtelijk beschermde content te omvatten. Daartoe behoren ook Anime en Manga; twee industrieën die hevig hebben geleden onder piraterij. De regering is bereid de ongeveer 200 zogenaamde ‘leech sites’ te bestrijden die momenteel actief zijn in Japan. Deze sites bevatten zelf geen door piraterij verkregen content. Wel verstrekken ze links naar websites die bezoekers in staat stellen door piraterij verkregen content te downloaden. Op dit moment bevinden deze sites zich in een grijs gebied. Maar de geüpdatete wet wil alle leech site beheerders bestraffen.

Straffen

The Mainichi vermeldt dat het plan is om alleen zware overtreders te bestraffen. Hiertoe behoren leech site beheerders, maar ook mensen die herhaaldelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal downloaden. Iemand een gevangenisstraf van twee jaar opleggen en een boete van twee miljoen yen geven is alleen mogelijk wanneer het slachtoffer van de piraterij een aanklacht indient.

Noodtoestand

Een groep van meer dan 80 academici, advocaten, onderzoekers en andere professionals roepen de regering op de wet te herzien. In hun “verklaring van noodtoestand” tonen ze bezorgdheid om de creativiteits- en onderzoeksmogelijkheden die de Japanse bevolking zal hebben wanneer deze wet wordt aangenomen. Het is onduidelijk waar de regering de grens trekt. In andere woorden, ze kunnen het zelfs verbieden om voor onderzoeksdoeleinden een screenshot te maken van een klein stukje auteursrechtelijk beschermde tekst. De groep denkt dat de regering een overhaaste beslissing heeft genomen en adviseert ze de wetgeving te heroverwegen. De tijd zal leren of de regering dit zal doen of toch zal doorzetten.

Als je geïnteresseerd bent in de voortgang van de nieuwe auteursrechtwetten van de Europese Unie, beter bekend als Artikel 13, bekijk dan ook deze post!

Laat een reactie achter

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments