Jak chronisz swoje dane?

Czy UE zabroni szyfrowania danych end-to-end?

Unia Europejska była jak do tej pory ostoją prywatności i wspierała technologie chroniące prywatność, w tym szyfrowanie typu end-to-end. Jest to technologia, która chroni nasze dane w czasie rzeczywistym. Skutecznie jednak utrudnia do nich dostęp służbom i organom ścigania.

Dyskusja rozpoczęła się od przemówienia Ylvy Johansson – unijnej komisarz ds. wewnętrznych. Zwróciła ona uwagę na problem z wykrywaniem materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Szyfrowanie danych, w tym popularnych komunikatorów, rzeczywiście utrudnia namierzanie przestępców.

Rozpoczęta debata ma na celu wypracowanie sposobu, aby umożliwić uprawnionym organom dostęp do informacji, równocześnie nie rezygnując z szyfrowania i bezpieczeństwa danych. Umożliwienie rządowi dostępu nich, bez naruszenia szyfrowania, to jednak zadanie technicznie niemożliwe do wykonania. Mimo to można odnieść wrażenie, że niektórzy politycy nadal zastanawiają się jak równocześnie „mieć ciastko” i „zjeść ciastko”.

Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie pewnego rodzaju skanowania po stronie klienta. Jednak działanie aplikacji w tle na Twoim własnym urządzeniu, która zbiera i porównuje dane nie ma nic wspólnego z prywatnością. Rozwiązanie to jest znane z Chin i innych autorytarnych krajów.

Pod koniec września Statewatch opublikował dokument zatytułowany „Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu, bezpieczeństwo pomimo szyfrowania”, apelujący do krajów unijnych o wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie do końca 2020 roku.

EU Counter-Terrorism Coordinator (CTC) wzywa z kolei do opracowania “ram prawnych, które umożliwiłyby legalny dostęp do zaszyfrowanych danych dla organów ścigania bez narzucania rozwiązań technicznych dla dostawców i firm technologicznych“.

Same instytucje unijne powinny częściej włączać się aktywnie w debatę na temat szyfrowania i bezpieczeństwa danych, aby edukować opinie publiczną. W przeciwnym razie, temat zostanie zdominowany przez sektor prywatny, prowadzący jednostronną debatę.

Jesteśmy w pierwszej fazie długiego procesu przeciwko szyfrowaniu danych prowadzonego przez instytucje unijne na wysokich szczeblach. Proces ten zmierza do wypracowania dostępu do szyfrowanych danych w ramach ustalonego prawa.

Cel jest słuszny: skuteczniejsze wykrywanie przestępstw oraz walka z terroryzmem. Dla nas, zwykłych obywateli, jest to jednak spore ograniczenie prywatności, mogące prowadzić do nadużyć i wykorzystaniu naszych poufnych informacji w niewłaściwych celach.

Aby zachować prywatność naszych danych w Internecie, warto wykupić abonament VPN. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, teraz jest na to idealny moment.

Odpowiedz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments