Incogni klaagt GFK Group

Incogni klaagt GFK Group aan wegens niet-naleving van de AVG

Incogni onderneemt juridische stappen tegen GfK Group – het grootste marktonderzoeksbureau van Duitsland – wegens het niet naleven van de AVG en het verwijderen van gebruikersgegevens op wettelijk verzoek.

GfK Group is een van de toonaangevende marktonderzoeksbureaus in Europa, voornamelijk gespecialiseerd in het leveren van marktonderzoek en gebruikersinformatie aan de consumptiegoederenindustrie met meer dan 10.000 klanten in meer dan 50 landen. Een van de belangrijkste functies die het bedrijf vervult, is het verzamelen, analyseren, verrijken en doorverkopen van gebruikersinformatie aan andere bedrijven. Incogni – de gepersonaliseerde online privacydienst ontwikkeld door Surfshark (een van de toonaangevende VPN’s op de markt) die namens de gebruiker verzoeken om gegevensverwijdering indient – heeft onlangs juridische stappen ondernomen tegen het bedrijf, wegens niet-naleving van de EU- en EER-AVG op Incogni’s officiële verzoek.
Incogni gaat achter GfK Group aan wegens niet-naleving GDPR

Volgens Incogni heeft de GfK-groep consequent alle verzoeken van het bedrijf genegeerd om aan de AVG te voldoen en gebruikersgegevens te verwijderen. Het gaat om meer dan 500 verzoeken die zijn ingediend namens gebruikers uit Nederland. Momenteel voert Incogni juridische stappen tegen GfK Group wegens het niet naleven van artikel 17 van de AVG. Bovendien probeert Incogni de AVG te handhaven tegen GfK om herhaalde wetsovertredingen te voorkomen.

Nadat Incogni zijn eerste datamakelaar voor de rechter had gedaagd, gaf het hoofd van de privacybeschermingsdienst, Darius Belevejas, de volgende verklaring af:

“Bedrijven die consumenten belemmeren om hun gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, vormen een wijdverbreid probleem. Incogni is van mening dat gegevensprivacy een fundamenteel aspect is van het waarborgen van individuele privacyrechten, het bevorderen van democratische waarden en het bevorderen van menselijke ontwikkeling in het digitale tijdperk. We ondernemen juridische stappen om ervoor te zorgen dat verzoeken om gegevensverwijdering serieus worden genomen door bedrijven die persoonlijke informatie verzamelen, bewaren of verhandelen.”

GfK Group heeft nog niet gereageerd op de juridische stappen die tegen haar zijn ondernomen.

In 2022 betaalden bedrijven in totaal ruim €839 miljoen aan boetes wegens het niet naleven van de AVG. De hoogste GDPR-boete werd opgelegd aan het Instagram-socialmediaplatform van Meta in Ierland en bedroeg in totaal €405 miljoen.

Laat een reactie achter

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments