Artykuł 13 przyjęty

Artykuł 13 przyjęty przez Parlament UE – co teraz?

26 marca 2019 Parlament UE przyjął Artykuł 13, teraz już pod nazwą Artykuł 17. Pierwsze głosowanie uniemożliwiło pojedyncze poprawki w dyrektywie o prawie autorskim większością 5 głosów – 317 głosów było przeciw, podczas gdy 312 było za. Drugie głosowanie oficjalnie przyjęło dyrektywę o prawie autorskim bez poprawek – 348 głosów było za, a jedynie 274 przeciw.

Czym jest Artykuł 13

Artykuł 13 (teraz już Artykuł 17) stanowi część Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Jej celem ma być uniemożliwienie umieszczania w sieci materiałów chronionych prawem autorskim bez odpowiedniej licencji. Artykuł 13 stanowi, że platformy w sieci są zobowiązane do usuwania wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim – ma to się odbywać poprzez filtry stosowane przy przesyłaniu plików.

Co się zmieni?

Wiele osób ma obawy właśnie przed tymi filtrami. Jak określiła to Julia Reda – niemiecka poseł do Parlementu UE – w swojej przemowie przekonującej do głosowania za poprawkami w dyrektywie, “Nigdy jeszcze nie miały miejsca tak szerokie protesty przeciwko dyrektywie UE i nigdy nie zostały one tak całkowicie zignorowane przez ten Parlament”. Problemem automatycznych filtrów jest fakt, że nie potrafią one odróżnić naruszenia praw autorskich od dozwolonego użytku. Stanowi to zagrożenie zarówno dla wolności w Internecie, jak i małych platform, których zwyczajnie nie stać na kosztowne automatyczne filtry.

Czy możemy jeszcze obalić Artykuł 13?

Teraz, gdy parlament EU uchwalił już nowe prawo, musi ono zostać przesłane do Rady, która musi formalnie je przyjąć. Stanie się to prawdopodobnie 9 kwietnia. “Jednak” zaznacza Reda, “Niemcy, których Minister Sprawiedliwości sprzeciwił się automatycznym filtrom, nadal mogą wycofać swoje poparcie, dzięki czemu większość byłaby mało prawdopodobna, prowadząc do dalszych negocjacji po wyborach UE w Maju.” Fosspatents.com udostępnił plan krok po kroku, jak obalić Artykuł 13 poprzez nacisk na niemiecki rząd, aby uniemożliwił formalne przyjęcie prawa przez Radę UE.

Co, jeśli to się nie uda?

Jeśli nie uda nam się powstrzymać Rady UE przed przyjęciem dyrektywy o prawie autorskim, będziemy mieć do czynienia z automatycznymi filtrami przy przesyłaniu plików. Oznacza to, że przesyłanie materiału chronionego prawem autorskim nie będzie możliwe, nawet na zasadach zgodnych z prawem. Aby nadal móc przesyłać cokolwiek zechcesz, możesz użyć VPNa do ominięcia geoblokad. Jeśli skorzystasz z serwera poza UE, automatyczne filtry nie będą wchodzić ci w drogę. Problem rozwiązany!

Odpowiedz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments